Spring Cleaning Solutions is een groeiend schoonmaakbedrijf, dat vooral werkt in Zuid en Noord Holland.

We zoeken altijd verantwoordelijke mensen om in deeltijd te werken met flexibiliteit (of mogelijk full-time). We hebben behoefte aan mensen met een professionele houding, die verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen werk.

Om te beoordelen of u geschikt bent voor elke positie, dan zouden we nodig hebt om je CV te hebben. Later zullen bewaren wij uw CV gegevens in onze database en wijzullen contact met u op zodra een passend werk beschikbaar is.

Als u deze beschrijving past, stuur dan een e-mail naar people@springcleaning.nl met bijgevoegde CV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spring Cleaning Solutions is a growing cleaning company that works mainly in South and North Holland provinces.

We look for responsible people to work part-time with flexibility (or potentially full-time). We need people with professional attitude, who are able to take responsibilities for their own work.

In order to evaluate if you are suitable for any position, we would need to have your CV. Later, we will save your CV details into our database and we will contact you as soon as a suitable position becomes available.

If you fit this description, please send an email to people@springcleaning.nl with your CV attached.

 

 

 

 

View Spring Cleaning Solutions' profile on LinkedIn

Spring Cleaning Solutions 2011 - All Rights Reserved | info@springcleaning.nl